Logo Culturize Services White

Freelance manager van het museum “Historium”, in opdracht van de eigenaars

Als freelance directeur van het Historium Brugge had ik het voorrecht om een divers en toegewijd team van meer dan 15 voltijdse medewerkers te leiden, waaronder operationeel, financieel en marketing management. Met een focus op samenwerking en strategische planning heb ik rechtstreeks gerapporteerd aan de raad van bestuur, waarbij ik heb gestreefd naar continue verbetering en groei van de organisatie. De focus lag grotendeels om naar een financieel gezond beleid te streven.

Gedurende mijn periode alls directeur heb ik gezien hoe het Historium Brugge aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt. Het aantal verkochte tickets steeg van 160.000 naar 300.000 bezoekers per jaar, waardoor het Historium een prominente positie innam als een van de meest bezochte attracties/musea in Brugge en België als geheel. We hebben ons ook onderscheiden door innovatie op het gebied van moderne technologieën, zoals VR, AR en video, waardoor we een verrijkende en boeiende ervaring konden bieden aan onze bezoekers.

Tijdens deze heb ik verschillende nieuwe entiteiten geïntroduceerd binnen de Historium-locatie, waardoor we ons aanpasten aan de veranderende behoeften van ons publiek en onze dienstverlening verbeterden. Deze strategische initiatieven hebben niet alleen geleid tot een verrijkte bezoekerservaring, maar ook tot een aanzienlijke verbetering van onze financiële resultaten. Het EBITDA is onder mijn leiding aanzienlijk gestegen, wat getuigt van ons vermogen om duurzame groei te realiseren in een uitdagende marktomgeving. Via deze opdracht zat ik in verschillende werk- en stuurgroepen binnen de toeristische sector. Zowel op lokaal als op bovenlokaal niveau.