Logo Culturize Services White

Crisismanager/teamcoach bij lokaal bestuur Veurne binnen de dienst “grondgebiedzaken”, opdracht via Probis

Technische En Groendienst Veurne

Voor deze nieuwe opdracht sta ik open voor het verkennen van nieuwe terreinen, weg van mijn vertrouwde domein in de vrijetijdssector.
Mijn aandacht verschuift nu naar de dienst Grondgebiedzaken, waar een geheel nieuwe reeks taken op me wacht, variërend van bouwwerven tot groenvoorziening en technische diensten.

Het betreden van dit nieuwe werkgebied biedt niet alleen een kans om mijn vaardigheden verder te ontwikkelen, maar ook om mijn expertise toe te passen op een ander gebied binnen de organisatie. Uiteindelijk zijn de basisproblemen waar ik mee zal worden geconfronteerd praktisch overal dezelfde.

De uitdagingen die zich voordoen in deze nieuwe context zijn divers en vragen om een zorgvuldige en menselijke aanpak. We worden geconfronteerd met obstakels zoals het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende teams, het aanpakken van een gebrek aan effectief leiderschap en structuur, en het doorbreken van de “eilandjes” mentaliteit die soms binnen organisaties kan ontstaan. Het is duidelijk dat er behoefte is aan een gecoördineerde aanpak om deze uitdagingen het hoofd te bieden en de soepele werking van de dienst Grondgebiedzaken te waarborgen.

Mijn rol in deze opdracht is aanzienlijk, aangezien ik zal moeten streven naar een verbeterde samenwerking tussen teams en het tot stand brengen van een gedragen werkstructuur op alle niveaus van de organisatie.

Interimmanagement voor Zwembad Brigitte Becue, in opdracht van Probis

Zwembad Oostende

Dit project, aangeboden via Probis Publieke Sector, betrof een urgente behoefte aan interimmanagement voor Zwembad Brigitte Becue in Oostende. Met de huidige zwembadbeheerder die binnen enkele weken vertrok, een onderbezetting van het personeel en een gespannen werksfeer, was een ervaren manager noodzakelijk om stabiliteit te brengen.

Mijn rol als interimmanager was om het team van redders, kassamedewerkers, schoonmaakpersoneel en administratief personeel aan te sturen en de dagelijkse leiding op te nemen. Belangrijke taken omvatten het optimaliseren van het personeelsbestand, het implementeren van een nieuwe organisatiestructuur en het samenwerken met de verschillende actoren te verbeteren en stroomlijnen. Dit waren uiteraard de vele clubs, scholen maar evengoed de eigen sportdienst,. Daarnaast was FARYS ook een belangrijke partij als beheerder van het zwembad.
Mijn focus lag ook op het herstellen van vertrouwen en het creëren van een positieve werkomgeving, terwijl ik tegelijkertijd de implementatie van noodzakelijke veranderingen leidde om het zwembad efficiënt te laten draaien en het vertrouwen van het bestuur terug te winnen.

Daar ik geen kennis had van zwembadbeheer, lag mijn voornaamste kracht in mijn vermogen om leiding te geven, problemen aan te pakken en doelgerichte resultaten te behalen. Met een aanpak transformeerde ik Zwembad Brigitte Becue tot een goed functionerende en gewaardeerde faciliteit binnen de gemeenschap. Ondertussen is het gebrek aan kennis van zwembadbeheer en de operationele werking van een zwembad ook bijgewerkt.

Startup-manager voor een nieuw museum te Gent, in opdracht van de eigenaars

Museum

Als Startup Manager voor een nieuw museum in Gent was mijn taak om de eigenaars te begeleiden en adviseren bij de operationele start van het museum. Dit was een traject van enkele maanden, waarbij ik me richtte op het voorbereiden van alle benodigde stappen om een vlotte lancering mogelijk te maken.

Dit omvatte onder meer het vaststellen van de openingsuren en -dagen, waarbij ik inspiratie haalde uit de praktijken van andere toonaangevende Gentse musea. Daarnaast werkte ik nauw samen met diverse toeristische actoren, zoals Toerisme Gent, Stedelijke Musea en Toerisme Vlaanderen, om ons museum te integreren in het bredere toeristische landschap.

Het samenstellen van het juiste team was een essentieel onderdeel van dit proces. We selecteerden verschillende profielen, van administratief personeel tot sociale media-experts, om ervoor te zorgen dat alle aspecten van het museum operationeel zouden zijn. Bovendien hebben we intensief samengewerkt met verschillende partners om accounts op te zetten en de juiste kassa- en betalingssystemen te selecteren die aansluiten bij onze behoeften en visie.

Door deze uitgebreide voorbereiding legden we een stevig fundament voor een succesvolle lancering en toekomstige groei van het museum.

Interimmanagement als directeur AGB, directeur Staf Versluys Centrum en directeur dienst toerisme en cultuur, in opdracht van Probis

Staf Versluys Centrum

Voor mijn interim management opdracht bij de gemeente Bredene en het Staf Versluys Centrum, moest ik enkele specifieke uitdagingen aanpakken. Bij mijn aanstelling als interim directeur van het Staf Versluys Centrum, werd ik geconfronteerd met een acuut personeelstekort dat snel moest worden opgelost. Ik was verantwoordelijk voor de dagdagelijkse leiding.

Tegelijkertijd was ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw organisatiebreed organigram. In deze rol werkte ik intensief samen met de algemeen directeur en de betrokken schepen. Mijn focus lag ook op het implementeren van een solide structuur voor het centrum, het activeren van MICE, het organiseren van de Horecabeurs en het opstellen van een commercieel plan. Binnen deze opdracht moest ik nauw samenwerken met verschillende gemeentelijke diensten en het politiek bestuur om onze doelen te bereiken. Hiernaast zat ik ook in verschillende werk- en stuurgroepen.

Interimmanagement opdracht als directeur van de cluster “Vrije Tijd” in Maldegem. In opdracht van Introduce

Directeur Vrije Tijd

Voor mijn interimopdracht bij het lokaal bestuur Maldegem stond ik voor een uitdagend project: het transformatietraject van de volledige pijler Vrije Tijd, als onderdeel van het ambitieuze beleid Maldegem 4.0. Deze pijler omvat een breed scala aan domeinen, waaronder cultuur, toerisme, evenementen, erfgoed, jeugd, sport, kunstacademie, kerkfabriek en lokale economie. Het doel was om deze pijler te ontwikkelen tot een dynamische en efficiënte entiteit, die niet alleen de lokale bevolking inspireert tot activiteit en betrokkenheid, maar ook Maldegem op de kaart zet.

Als één van de drie directeurs vertegenwoordigd in het Management Team (MAT), naast directeur Ruimte en directeur Mens, was ik betrokken bij het leiden van het veranderingsproces naar Maldegem 4.0. Samen met de algemeen directeur en de financieel directeur vormden we een team dat verantwoordelijk was voor het coördineren van dit ambitieuze traject. Mijn operationele taken bestonden voornamelijk uit het managen van de verschillende diensten en diensthoofden, waarbij ik ervoor zorgde dat de grote lijnen van het veranderingsproces werden bewaard zonder al te veel in te grijpen in de besluitvorming van de diensthoofden.

Freelance manager exclusieve golfclub. In opdracht van de eigenaars

Black And White Image Of Men Playing Golf 1200x640

Na het succesvol afronden van mijn opdracht bij het Historium in Brugge, werd ik door dezelfde West-Vlaamse ondernemersfamilie benaderd om een andere van hun prestigieuze bedrijven aan te pakken: een exclusieve golfclub in het hart van West-Vlaanderen. Mijn rol was om niet alleen de algehele efficiëntie van de club te verbeteren, maar ook om het aantal nieuwe leden te vergroten en de algehele clubervaring te optimaliseren. Deze uitdagende taak begon gelijktijdig met het begin van de Corona-pandemie, waarin golf een van de weinige toegestane activiteiten was. Dit resulteerde in een ongekende interesse in de sport, wat leidde tot een overweldigende toestroom van nieuwe leden, een situatie waar geen enkele golfclub op was voorbereid.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en tegelijkertijd rekening te houden met de beperkingen van de pandemie, moesten we snel en flexibel zijn, waarbij we voortdurend schakelden om aan de veranderende behoeften van de leden te voldoen. Met vastberadenheid en toewijding zijn we erin geslaagd om deze onverwachte groei te beheren en tegelijkertijd de veiligheid en tevredenheid van onze leden te waarborgen.

Bovendien hebben we, om de club verder te versterken, een dynamische business club gelanceerd, waar leden kunnen netwerken en hun zakelijke connecties kunnen versterken. Daarnaast hebben we zowel de sponsoractiviteiten als de programma’s voor nieuwe leden (rabbits) volledig getransformeerd, waardoor de club een nog aantrekkelijkere bestemming is geworden voor golfliefhebbers van alle niveaus.

Freelance manager van het museum “Historium”, in opdracht van de eigenaars

Opstart Museum

Als freelance directeur van het Historium Brugge had ik het voorrecht om een divers en toegewijd team van meer dan 15 voltijdse medewerkers te leiden, waaronder operationeel, financieel en marketing management. Met een focus op samenwerking en strategische planning heb ik rechtstreeks gerapporteerd aan de raad van bestuur, waarbij ik heb gestreefd naar continue verbetering en groei van de organisatie. De focus lag grotendeels om naar een financieel gezond beleid te streven.

Gedurende mijn periode alls directeur heb ik gezien hoe het Historium Brugge aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt. Het aantal verkochte tickets steeg van 160.000 naar 300.000 bezoekers per jaar, waardoor het Historium een prominente positie innam als een van de meest bezochte attracties/musea in Brugge en België als geheel. We hebben ons ook onderscheiden door innovatie op het gebied van moderne technologieën, zoals VR, AR en video, waardoor we een verrijkende en boeiende ervaring konden bieden aan onze bezoekers.

Tijdens deze heb ik verschillende nieuwe entiteiten geïntroduceerd binnen de Historium-locatie, waardoor we ons aanpasten aan de veranderende behoeften van ons publiek en onze dienstverlening verbeterden. Deze strategische initiatieven hebben niet alleen geleid tot een verrijkte bezoekerservaring, maar ook tot een aanzienlijke verbetering van onze financiële resultaten. Het EBITDA is onder mijn leiding aanzienlijk gestegen, wat getuigt van ons vermogen om duurzame groei te realiseren in een uitdagende marktomgeving. Via deze opdracht zat ik in verschillende werk- en stuurgroepen binnen de toeristische sector. Zowel op lokaal als op bovenlokaal niveau.