Logo Culturize Services White

Interimmanagement opdracht als directeur van de cluster “Vrije Tijd” in Maldegem. In opdracht van Introduce

Voor mijn interimopdracht bij het lokaal bestuur Maldegem stond ik voor een uitdagend project: het transformatietraject van de volledige pijler Vrije Tijd, als onderdeel van het ambitieuze beleid Maldegem 4.0. Deze pijler omvat een breed scala aan domeinen, waaronder cultuur, toerisme, evenementen, erfgoed, jeugd, sport, kunstacademie, kerkfabriek en lokale economie. Het doel was om deze pijler te ontwikkelen tot een dynamische en efficiënte entiteit, die niet alleen de lokale bevolking inspireert tot activiteit en betrokkenheid, maar ook Maldegem op de kaart zet.

Als één van de drie directeurs vertegenwoordigd in het Management Team (MAT), naast directeur Ruimte en directeur Mens, was ik betrokken bij het leiden van het veranderingsproces naar Maldegem 4.0. Samen met de algemeen directeur en de financieel directeur vormden we een team dat verantwoordelijk was voor het coördineren van dit ambitieuze traject. Mijn operationele taken bestonden voornamelijk uit het managen van de verschillende diensten en diensthoofden, waarbij ik ervoor zorgde dat de grote lijnen van het veranderingsproces werden bewaard zonder al te veel in te grijpen in de besluitvorming van de diensthoofden.